REJESTRACJA,


LekarzPielęgniarka

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Opłata za udział w konferencji:
100 złotych brutto (fee, bez noclegu)

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w sesjach
  • materiały konferencyjne
  • elektroniczny certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • kolacja piątek

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek:
mbank 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045

z dopiskiem: „imię, nazwisko, Nadciśnienie tętnicze″

Data: 06-07.11.2020

Miejsce: Wrocław

Hotel: Novotel Wrocław City Wyścigowa 35,
53-011 Wrocław