PROGRAM

N

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

b

Postępowanie z pacjentem z samoistnym nadciśnieniem tętniczym wg wytycznych ESC/ESH 2018 oraz PTNT 2019)

b

Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z cukrzycą

b

Jakość życia chorych ze schorzeniami przewlekłymi

b

Nadciśnienie tętnicze jako efekt zaburzeń układu endokrynnego

b

Zaburzenia snu jako nowe schorzenie cywilizacyjne

b

Co nowego w onkologii i hematologii?

b

Zastosowanie nowych leków w terapii nowotworów hematologicznych

b

Jak poprawić współpracę na linii lekarz - pacjent?

b

POChP – nowa epidemia XXI wieku

b

Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym

b

Gorące tematy w kardiodiabetologii

b

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek

b

Od nadciśnienia tętniczego do…

Data: 06-07.11.2020

Miejsce: Wrocław

Hotel: Novotel Wrocław City Wyścigowa 35,
53-011 Wrocław